Konsulttjänster / Projektledning

ISO9001, ISO14001, ISO45001/AFS2001:1 & ISO39001 med totalt projektansvar.

Vi tar fram ett dokumenterat integrerat eller separat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet enligt ISO9001, ISO14001, ISO45001/AFS2001:1 resp ISO39001 med totalt projektansvar.

Aldrig har det varit så enkelt att ta fram ett underlag för certifiering som nu.
Vi dokumenterar bara det som behövs!

Vi hjälper er att, på kort tid och till fast pris, ta fram en verksamhetshandbok för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Var för sig eller integrerade

Totalt projektansvar innebär att TDQ ansvarar för den dokumentering som krävs för att klara en godkänd certifiering. Vår resultatgaranti - Vi svarar således för de korrigeringar i dokumentationen som eventuellt kan framkomma vid en certifieringsrevision.
Kvalitet: Den senaste kvalitetsstandarden ISO9001:2015 kräver ex vis dokumenterade processer endast inom sex (6) områden. I övrigt är det mest redovisande dokument som krävs.
Miljö: För ett miljöledningssystem föregås arbetet av en miljöutredning för att kartlägga nuläget beträffande verksamhetens miljöpåverkan. Miljöutredningen mynnar ut i en redovisning av de miljöaspekter som skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet enligt ISO14001:2015.