Karin Huttánus

karin2012Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Huttánus har 45 års yrkeserfarenhet.
Karin arbetar dels som Certifieringsrevisor / Revisionsledare, dels sedan 38 år som konsult, varav 28 år som Internrevisor, Revisionsledare och Projektledare av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöprojekt i näringslivet. Före det, 13 år i IT-branschen som konsult och försäljningsansvarig samt 4 år i skolan som ämneslärare.
Är delägare i TDQ och företagets VD.

Certifieringsrevisor/Internerevisor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt utbildad skolledare.
Fil kand-examen från Uppsala och Stockholms Universitet.
Ämneslärare på gymnasienivå. Samhällskunskap, beteende- och miljövetenskap mm.

Ansvarig för vår arbetsmodell för Arbetsro, bättre trivsel, kvalitet och resultat i skolan:

 

TDQ - Föräldraengagemang ®
samt för mini-kursen: Vett & Etikett - Att navigera i arbetslivet (för Lärlingar, APU- & PRAO-Elever).

Under de senaste 30 åren har jag mött Ledningen i ca 1.100 företag, haft större konsultuppdrag i ca 300 av dessa inom
t ex Kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och IT-området eller större utbildningsinsatser.

Har utbildat ca 7.500 personer i Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö,
TDQ - Föräldraengagemang ® samt Lönsam livsstil.

Befattningar sedan 1993:
Lead Auditor, Kvalitetsrevisor, Internrevisor Miljö och Arbetsmiljö, ansvarig för
TDQ - Föräldraengagemang ® samt VD för TD-Kvalitetsutveckling AB.

Arbetsuppgifter och uppdrag idag:
Föreläser om och startar TDQ - Föräldraengagemang ® projekt för bättre kvalitet, arbetsro, arbetsmiljö och bättre studieresultat i skolan.

  • Håller utbildning i Ledarskap samt om Ledningssystem för CSR - Socialt ansvarstagande, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö enl ISO 26000, ISO9001, ISO14001 och ISO45001/AFS2001:1.
  • Genomför nulägesanalyser och tar fram dokumentation och ledningssystem till certifieringsklart företag samt
  • Genomför Certifieringsrevisioner som underleverantör samt Internrevisioner hos företag enligt ovan standarder.
  • Startar processen medarbetarsamtal med företagens Medarbetare.
  • Sammanställer kompetens-, utbildningsönskemål och behov, utbildningsplaner och förbättringsförslag, genomgång med ledningen.
  • Hjälper företag ansöka om EU-bidrag för kompetensutveckling från ESF, Europeiska Fonden.
  • Vett & Etikett - Att navigera i arbetslivet (för APU, Lärlingar & PRAO-Elever). Mini-kurs 1 tim.
  • Håller utbildningen Lönsam livsstil - Systematiskt lägre kostnader för ohälsa.

Tidigare Uppdrag 1973 - 1995:
1995 Deltagare som företagsrepresentant i Miljö-Agenda-21-projekt i Trosa Kommun.
1982-1994 IT-konsult med projektledning, införande av UNIX-system, kundstöd och IT-utbildning.
Försäljningsansvarig: Persondatorer, utredning från kundbehov - avtal, utbildning och teknisk service. Internutbildning av IT-systemsäljare.
1979-1982 Lärare SV och SO.
1973 Kontorist i Tyskland 1 år.

Utbildning:
2010 Certifierad Handledare för sorgbearbetning genom Institutet för sorgbearbetning. www.sorg.se
2007 Skolledar/Rektorsutbildning.
Sedan 1994 Kvalitetsrevisor, Revisionsledare, utbildad av Bywater Plc, England,
Kursledare: Peter Jackson, tidigare kvalitetschef hos Rolls Royce. Utbildningen arr av SIS Forum AB.
Internrevisor Miljö enl ISO14001 och Arbetsmiljö enl OHSAS18001 och AFS2001:1.
1992 Professionell Kundbehandling, IBM Nordic Education Center.
1974-79 Fil kand examen, 175 p efter studier vid Uppsala och Stockholms Universitet.
Ämneslärar- behörighet i samhällskunskap på gymnasienivå med profil beteende- och miljövetenskap.

Övrigt sedan 2003:
Tidigare ordförande i nätverket Hälsoarbetarna i Stockholm och med i styrelsen i Företagarföreningen UVP Upplands Väsby Promotion.
Har genomfört Kvalitetsprojekt på klassnivå, skolår 7-9 i samarbete med elever, lärare och föräldrar.
Klassen VT-05 med resultat skolans bästa 9:a någonsin med snitt på 224 meritpoäng, övriga 9:ors snitt samma år var 195 p.
Stödperson för unga brottsoffer vid rättegång som ideellt arbete.
Tidigare representant i Skolråd och Föräldranätverk skolår 5-9 samt i lokal BRÅ-grupp.

Sedan 1995, studier av näringslära, av statistik kring utveckling av olika hälsotillstånd hos befolkningen
samt studier av livsmedelsindustrins utveckling och satsning på marknadsföring.
Man tycks kunna urskilja mönster mellan t ex skolelevers brist på näringsintag och koncentration / arbetsro i klassrummet, arbetsmiljöaspekter och samhällets / företagens behov av framtida kompetenta och friska medarbetare med en egen god livskvalitet.

1974-79 Under studietiden tillfälliga arbeten och nyttiga inblickar inom ungdomsvården
för ungdomar omhändertagna enl LVU, missbrukar- och mentalvården.
Talar och skriver engelska och tyska samt har humor.


Copyright TDQ © 2002-2018 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus | Byggd med full responsive-design HTML5