TD-KVALITETSUTVECKLING

Framgång genom metoden ständig förbättring

TDQ - Föräldraengagemang ®: Man måste ge för att få! Gör man det man alltid gjort, får man det man alltid har haft, inkl trivsel och resultat !

Bakgrunden till förbättringsprogrammet TDQ - Föräldraengagemang ® Fallbeskrivning av en skolklass: Föräldrabesöken på skolans "Öppet-hus-dag” i 7:an VT-2003 var inte någon höjdare. Här behövdes, i steg ett, åtgärder för arbetsro. Vi mätte en frekvens på ca 3.400 störningar / läsår. En dålig arbetsmiljö för lärare och elever. Denna situation vändes till mycket bättre kommunikation mellan föräldrar, elever och lärare.
TDQ tog fram ett för detta ändamål anpassat kvalitetsledningssystem enl den beprövade internationella standarden ISO9001. Stöd till eleverna via föräldrarna och ständiga förbättringar skulle projektet gå ut på. Redan under HT i 8:an märktes tydliga förbättringar. I 9:an var det en helt suverän klass enligt tillfrågade lärare och av betygen att döma. Klassen avslutade projektet med en gemensam resa i januari där samhörigheten inför upploppet under 9:ans vårtermin stärktes ytterligare.
Skolans meritvärde så 9 VT-04 var 180 p. VT-05: 205 p då klassens värde blev 224 p, skolans bästa hittills! Ca 30 p mer än övriga 9:or beror ej på slumpen utan på effektivt stöd.

Vilka krafter engagerades? Här var det Föräldrakraften i samarbete med eleverna. Målsättningen var att Lärarna skulle belastas så lite som möjligt. A & O för lärande är arbetsro i klassrummet men även bra jordnära rutiner för planering av skolveckan, ansvarstagande, vila/sömn, bra mat, förstå konsekvenser av brister, social kompetens, vad arbetsmarknaden förväntar sig mm och att samtidigt förstå innebörden i begreppet Professionell Elev.
Alla blev vinnare! Vinnare blev eleverna som gjorde huvudjobbet och fick en bred valmöjlighet till gymnasiet.

Vinnare blev lärarna som fick undervisa motiverade elever. Vinnare blev även yngre elever som fick goda förebilder, samhället och slutligen föräldrarna som var nöjda med insatsen samtidigt som det var trevligt hela vägen fram till mål.
Intresserade skolledare och lärare från Göteborg, Linköping, Österåker m fl ställen har hört av sig.
Du som är Skolledare, hör av dig för mer information:

070-52 177 82

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus