TD-KVALITETSUTVECKLING

Priser & datum, se under Utbildningar / Info om Priser, Datum och Plats

Alternativt företagsanpassat hos er eller i annan lokal som ni väljer, enligt Offert!

Skaffa dig baskunskaper på vår halvdagsintroduktion!

Ur programmet:  

  • Miljöhoten

  • Hur utvecklades ISO14001:2015?

  • Från miljöutredning och nulägesanalys till miljöledningssystem

  • Livscykelperspektiv

  • Hur sätter vi upp miljömål?

  • Vad är klimatsmart?

  • Hur kan vi marknadsföra vårt miljöarbete?

  • Hur kan vi påverka med vårt miljöarbete?

Några kundröster:

  • "För några av våra kunder är det just nu extra viktigt att vi svarar upp mot miljökraven enligt ISO14001"

  • "Jag brukar somna på seminarier men det här var intressant"

Målgrupp:

Ledning och Medarbetare hos företag och organisationer som vill öka sina kunskaper om vad ISO14001 innebär i praktiken om man funderar på att bygga upp ett miljöledningssystem.

Anmälan:

Anmäl dig via Intresseanmälan eller via e-post
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:

Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus