TD-KVALITETSUTVECKLING

Priser & datum, se under Utbildningar / Info om Priser, Datum och Plats

Alternativt företagsanpassat hos er eller i annan lokal som ni väljer, enligt Offert!

Skaffa dig baskunskaper på vår halvdags-Introduktion!

Ur programmet:

 • Hållbar utveckling och Socialt ansvarstagande

 • Ansvar för miljön

 • Socialt ansvar

 • Mänskliga rättigheter

 • Arbetsrätt

 • Ekonomiskt ansvar

 • Affärsetik

 • Internationella riktlinjer, överenskommelser och uppförandekoder

 • ISO26000 i praktiken

 • Ledningens genomgång.

Några kundröster:

 • "Tydlig framställning"

 • "Känns trevligt att bidra med socialt ansvar och affärsetik"

 • "CSR är lönsamt, stärker varumärket, attraherar Kunder & Medarbetare"

För att nå framgång på lång sikt behöver företag, myndigheter och andra prioritera i linje med samhällets centrala värderingar.
Den goda organisationen tar ansvar.

Anmälan:
Anmäl dig via Intresseanmälan eller via e-post
Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:
Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus