TD-KVALITETSUTVECKLING

Priser & datum, se under Utbildningar / Info om Priser, Datum och Plats

Alternativt företagsanpassat hos er eller i annan lokal som ni väljer, enligt Offert!

Skaffa dig baskunskaper på vårt heldagsseminarium!

Ur programmet:

 • Historik om standarden Trafiksäkerhet ISO39001

 • Systematiskt trafiksäkerhetsarbete

 • Hur skapa motivation?

 • Identifiering av intressenter

 • Trafiksäkerhetsutredning/Riskanalys & checklistor.

 • Trafiksäkerhetsansvar & fördelning av arbetsuppgift

 • Skydd mot olyckor / Första hjälpen.

 • Krisplan.

 • Mål och handlingsplan för ständig förbättring.

 • Ledningens genomgång.

 • Koppling till andra standarder ISO9001 m fl

Några kundröster:

 • ”Mycket informativt och konkret"

 • "Nu har jag konkreta tips på hur vi kan styra upp vår trafiksäkerhet och alla tjänar på det”

 • "Pedagogiskt & humoristiskt"

Målgrupp:

Ledning och Medarbetare hos företag och organisationer som enl kundönskemål/krav
vill skapa bättre rutiner för sitt systematiska trafiksäkerhetsarbete.

Anmälan:
Anmäl dig via Intresseanmälan eller via e-post
Ange vänligen tidpunkt & deltagare.
Bekräftelse på anmälan till seminarium sker omgående per e-post.
Faktura skickas per post senast 14 dagar före aktuell kursdag.

Avbokning:
Avbokning kan ske utan kostnad två veckor före kursstart.
Vid avbokning senare debiteras 50 % av kursavgiften.
Du kan alltid överlåta din plats kostnadsfritt till någon annan i din organisation.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus