TD-KVALITETSUTVECKLING

TDQTD-Kvalitetsutveckling AB, bedriver konsultverksamhet i samband med utveckling av ledningssystem för kvalitet, ISO9001, miljö, ISO14001, arbetsmiljö, AFS2001:1/ISO45001 och CSR Företagens sociala ansvarstagande, ISO26000.


TDQ, som har en solid bakgrund inom IT-sektorn, har sedan 1993 arbetat med kvalitets- och miljöfrågor och har ett stort antal kunder inom de mest skilda branscher. De flesta kunderna är små och medelstora företag från både tillverkande och kunskapsföretag med 3-250 anställda.
Exempel på branscher där vi är verksamma är: sälj-, agentur-, städ- och tillverkande företag, mekaniska verkstäder, Webutvecklings-, IT-, konstruktions- och konsultföretag, transport- och taxifirmor, el- och byggentreprenörer, m fl.

Medarbetarna:

Utöver formell grundutbildning som Kvalitetsrevisorer och Revisionsledare har vi akademisk grundutbildning som ekonom, ingenjör och beteendevetare samt lång arbetslivserfarenhet från IT-branschen (IBM m.fl.), tillverkningsföretag och skolvärlden.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus