TD-KVALITETSUTVECKLING

TDQ tillhandahåller alla typer av konsultstöd som krävs under uppbyggnaden av ett certifierbart ledningasystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet enligt:

  • ISO 9001

  • ISO 14001

  • AFS 2001:1 / OHSAS 18001

  • ISO 39001 

Efter att införandet av ledningssystemet är genomfört hjälper vi sedan till med den löpande förvaltningen och underhåll av systemet samt de interna revisioner som årligen ska genomföras.

Se även de övriga konsulttjänster som vi utvecklat som komplement efter de kundbehov som uppstått.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus