TD-KVALITETSUTVECKLING

TDQ tillhandahåller all utbildning som behövs för att underlätta förståelsen och kunna medverka i utvecklingsarbetet för ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och CSR. Dels grundläggande information om de ISO-standarder som är aktuella samt även övriga metoder och tekniker som kan bli aktuella i utvecklingsarbetet. All utbildning är anpassad efter de olika medarbetarkategorier som kommer att delta och sker oftast därför företagsanpassad. Vissa utbildningar sker också via öppna seminarier för flera olika företag.

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus